Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD., doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA., LL.M.
    Rok vydania:2019
    ISBN:978-83-64838-25-5
    Stressful situations in human life