Balík Office 365 Education pre všetkých študentov - aby sa vám dobre pracovalo Microsoft konto získajú študenti I., II., III. stupňa štúdia. Súčasťou balíka sú:

  ✅ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook - nástroje na prácu s
  dokumentmi, tabuľkami, prezentáciami, poznámkami a e-mailom
  ✅ OneDrive - dátové úložisko pre Vaše dokumenty a súbory,
  ✅ Forms - vytváranie dotazníkov, kvízov s analýzou odpovedí,
  ✅ Skype - komunikácia prostredníctvom správ a videohovorov,
  ✅ Exchange, SharePoint, Teams a ďalšie služby od spoločnosti Microsoft.

   

  Študent sa prihlási  na stranke https://abakus.ku.sk/microsoft365/ ako do AISu a tam zistí svoje prihlasovacie udaje do portálu https://portal.office.com alebo  na https://login.microsoftonline.com/. Po zmene hesla si môže stiahnuť a nainštalovať balík MS Office do svojho počítača, ktorý bude funkčný počas jeho štúdia na  KU.  Po ukončení štúdia sa prístup zablokuje, keďže je viazaný na školskú email schránku, ako je to v príkaze rektora na http://www.ku.sk/images/dokumenty/prikaz_rektora_ku_zriadenie_studentskych_mailovych_adries_upraveny_22.8.pdf

  Ďalšie informácie je možné nájsť na  https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab%3aprimaryr1 .