Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.
    Rok vydania:2017
    ISBN:978-80-89602-65-0
    Evanjelizácia mladých v kontexte médií