Voľne prístupné databázy vedeckej literatúry

    AnaBiDeut je voľne prístupná databáza vedeckej literatúry z oblasti výskumu Knihy Deuteronómium

    AnaBiDeut je voľne prístupná databáza vedeckej literatúry z oblasti výskumu Knihy Deuteronómium (knižné tituly, články, internetové príspevky).  Databáza je dostupná na webovej stránke: www.univie.ac.at/anabideut Aktualizovaná verzia AnaBiDeut je k dispozícii v rámci webovej stránky biblica.sk: anabideut.biblica.sk

    AnaBiDeut je interaktívnou databázou. Po zvolení jedného z troch spôsobov vyhľadávania sa možno dopracovať k hľadanému titulu alebo vytvoriť zoznam nájdených titulov. Všetky nájdené tituly a rovnako aj vytvorené zoznamy sa dajú preniesť a uložiť do vlastného počítača. AnaBiDeut je analytickou bibliografiou. Aj pri čiastočnom zadaní titulu dokáže nájsť jeho plné znenie. Hľadať sa dajú jednotlivé príspevky, no možné je aj hľadanie podľa zvolených miest v Knihe Deuteronómium (ale aj niektoré podobné pasáže v ostatných biblických knihách). Databáza umožňuje aj tematické hľadanie podľa špecifických termínov typických pre Knihu Deuteronómium a poskytuje aj možnosť hľadania podľa kategórií, ako napr. „textová kritika“, „staroveký blízky východ“, „dejiny“ a pod. Databáza obsahuje literatúru ku Knihe Deuteronómium do r. 2018, obsahuje 15353 titulov od 6715 autorov.