Religio et Societas VI.

  Religio et Societas VI.

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:NKS Gr.10.12.2.20
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Dec 2021
  Vedúci projektu:PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.
  Spoluriešitelia:PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD., prof. Dr. Iurii Shcherbiak, DrSc., doc. ThDr. Joachim Nowak, PhD., doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA., LL.M., doc. ThDr. Peter Majda, PhD., ThDr. Michal Janiga, PhD., ThLic. Martin Majda, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Kurillová Veronika

  Zahraničný projekt:nie