Študuj na Teologickej fakulte KU

Individuálny prístup, sloboda v ponuke odborov a kombinácií a štúdia v rodinnej atmosfére.
Formujeme myseľ a srdce.

Chcem vedieť viac

Študuj na teologickej fakulte

  • Vysoká úroveň pedagógov
  • Významné úspechy školy a ocenenia
  • Moderný vzdelávací systém
  • Inovatívne multimediálne učebne

Prečo študovať na TF?

Údaje na "starej" web stránke

Študuj na teologickej fakulte
František, absolvent študijného programu katolícka teológia
„ Celá mozaika tohto odboru je vyskladaná z predmetov, ktoré hľadajúceho privedú do divokej rieky nespokojnosti s dosiahnutým cieľom. “
František, absolvent študijného programu katolícka teológia
Viac informácií
Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia
„ Získanými poznatkami z oblasti teológie môžem pomáhať pri hľadaní odpovedí na niektoré otázky veriacim, ktorí takisto túžia prehlbovať svoj vzťah s Bohom, hoci študujú/vyštudovali niečo iné.“
Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia
Viac informácií
Marta, absolvent sociálnej práce
„ Štúdium bolo nesmierne bohaté nie len po stránke teoretickej, ale vďaka dôslednému prístupu k odborným praxiam mi pootvorilo dvere do pracovného sveta.“
Marta, absolvent sociálnej práce
Viac informácií
Matúš, absolvent študijného programu katolícka teológia
„Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?  Táto stať vystihuje celé štúdium na teologickej fakulte“
Matúš, absolvent študijného programu katolícka teológia
Viac informácií

Študentský život

Študuj v najatraktívnejšom regióne Slovenska

Katolícka univerzita v Ružomberku

Formujúca myseľ i srdce


Elektronická prihláška