Študuj na Teologickej fakulte KU

  Individuálny prístup, sloboda v ponuke odborov a kombinácií a štúdia v rodinnej atmosfére.
  Formujeme myseľ a srdce.

  Chcem vedieť viac

  Pomoc študentom počas konfliktu na Ukrajine

  Opatrenia Katolíckej univerzity v Ružomberku v krízovej situácii spojenej s vojnou na Ukrajine

  Chcem vedieť viac

  Študuj na teologickej fakulte

  • Vysoká úroveň pedagógov
  • Významné úspechy školy a ocenenia
  • Moderný vzdelávací systém
  • Inovatívne multimediálne učebne

  Prečo študovať na TF?

   

  Študuj na teologickej fakulte
  František, absolvent študijného programu katolícka teológia
  „ Celá mozaika tohto odboru je vyskladaná z predmetov, ktoré hľadajúceho privedú do divokej rieky nespokojnosti s dosiahnutým cieľom. “
  František, absolvent študijného programu katolícka teológia
  Viac informácií
  Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia
  „ Získanými poznatkami z oblasti teológie môžem pomáhať pri hľadaní odpovedí na niektoré otázky veriacim, ktorí takisto túžia prehlbovať svoj vzťah s Bohom, hoci študujú/vyštudovali niečo iné.“
  Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia
  Viac informácií
  Marta, absolvent sociálnej práce
  „ Štúdium bolo nesmierne bohaté nie len po stránke teoretickej, ale vďaka dôslednému prístupu k odborným praxiam mi pootvorilo dvere do pracovného sveta.“
  Marta, absolvent sociálnej práce
  Viac informácií
  Matúš, absolvent študijného programu katolícka teológia
  „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?  Táto stať vystihuje celé štúdium na teologickej fakulte“
  Matúš, absolvent študijného programu katolícka teológia
  Viac informácií

  Študentský život

  Študuj v najatraktívnejšom regióne Slovenska

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Formujúca myseľ i srdce


  Elektronická prihláška