Smernica Rektora KU o záverečných prácach

V nasledujúcich dokumentoch sú platné smernice o záverečných prácach, ktoré vydal Rektor KU pod číslom VP-KU-35 z 1.10.2020:

Smernica Rektora VP-KU-35 o záverečných prácach

Prílohy k smernici:

1. vzor zadania

2. vzor obalu práce

3. vzor titulného listu

4. vzor abstraktu

5. pravidlá citovania

6. schémy a príklady citácií

7. čestné vyhlásenie