Implementácia soft skills do osnov študijného programu sociálna práca

  Implementácia soft skills do osnov študijného programu sociálna práca

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:KEGA 010KU-4/2024
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2024 - 20. Dec 2026
  Vedúci projektu:PhDr. Michaela Šuľová, PhD.
  Zahraničný projekt:nie