ŠVOČ sociálna práca 2021/2022 na TF KU

  Milí študenti, môžete sa zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2021/2022 (sociálna práca).

  Milí študenti,
  mali by ste záujem otestovať si svoje schopnosti ešte pred písaním a obhajobou svojich záverečných prác v odbore sociálna práca? Môžete sa zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2021/2022 (sociálna práca). Harmonogram postupu, prihlášku a vypísané témy pre ŠVOČ Sociálna práca v akademickom roku 2021/2022 nájdete v prílohách:

  Oznam o konaní ŠVOČ
  Formálna úprava práce
  Spôsob citovania a odkazov
  Posudok 
  Témy
  Prihláška