MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (II. stupeň)

  Názov a opis
  Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania Inf. listy Št. plán
  Sociálna práca Sociálna práca denná Mgr. 02.12.2021 IL-SP ŠP-SP
  Učiteľstvo náboženskej výchovy Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Mgr. 30.10.2015 IL-UPNV
  ŠP-UPNV

  MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM ( spojený I. a II. stupeň)

  Názov a opis
  Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania Inf. listy Št. plán
  Katolícka teológia Katolícka teológia denná Mgr. 30.10.2015 IL-KT
  ŠP-KT

   

  Magisterské štúdium realizované na TI Spišské Podhradie