Študijní poradcovia (Bc., Mgr., PhD. stupeň)

  Úloha študijného poradcu:

  - informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných učebných plánov
  - upozorňovať vedenie fakulty na prípadné problémy vo výchovno vzdelávacom procese
  - spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov fakulty
  - podľa potreby urobiť stretnutie študentov so študijným poradcom.

  Kontakty na študijných poradcov sú uvedené v tomto dokumente.