Vedúci katedry

  Docenti

  doc. Dr. Juraj Feník, PhD

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  prof. Róbert Lapko, Th.D et PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  ThDr. Štefan Novotný, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Rektor Kňazského seminára v Košiciach, Odborný asistent

  JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Asistenti

  JCLic. Andrej Kačmár

  Vysokoškolský učiteľ, Vicerektor Kňazského seminára Košice, Asistent