Vedúci katedry

  Profesori

  prof. Róbert Lapko, Th.D et PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  doc. Dr. Juraj Feník, PhD

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  JCLic. Andrej Kačmár, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Vicerektor Kňazského seminára Košice, Odborný asistent

  ThDr. Štefan Novotný, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Rektor Kňazského seminára v Košiciach, Odborný asistent

  JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Asistenti