Vedúci katedry

  Profesori

  Univerzitní profesori

  doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná profesorka

  Docenti

  doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. PhDr. Mgr. Ján Knapík, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Univerzitní docenti

  PhDr. Michaela Šuľová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka

  Odborní asistenti

  Mgr. Katarína Mičková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka