Vedúci katedry

  Profesori

  prof. dr. hab. Tadeusz Wladislaw Bak

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  prof. Dr. Iurii Shcherbiak, DrSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  PhDr. Mgr. Ján Knapík, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PhDr. Michaela Šuľová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Vedeckí pracovníci