Sekretariát dekana a

  Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium

  Ekonomické oddelenie

  Personálne oddelenie

  Študijné oddelenie

   

  Vedecký pracovník

  Helpdesk

  ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.

  Informatik, referent IKT, Asistent

  Prevádzkovo technické oddelenie

  Jergová Galina

  Korimová Katarína

  Korim Peter

  Mgr. Sokolova Ľudmila sr. Faustina, OSF