Sekretariát dekana a

  Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium

  Ekonomické oddelenie

  Personálne oddelenie

  Študijné oddelenie

   

  Vedecký pracovník

  Helpdesk

  ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, referent IKT, Odborný asistent