KURZ k testovaniu ECDL jednotlivých modulov bude

  • v utorok 6.12.2022, (pracovisko Košice)
  • vo štvrtok 12.1.2023, (pracovisko Košice)
  • v stredu 18.1 .2023 (pracovisko Košice)
  • vo štvrtok 26.1.2022, (pracovisko Košice)

  Zúčastniť kurzu sa môžete ktorýkoľvek deň.

  Pracovisko aj termín možno zmeniť po dohode s uchádzačmi.

  TESTOVANIE modulov podľa výveru účastníkov plánujeme v týždni :

  • od 28.11.2022 do 2.12.2022, (pracovisko Košice)
  • od 5.12.2022 a 9.12.2022, (pracovisko Košice)
  • od 16.1.2023 do 20.1.2023 (pracovisko Košice)
  • od 30.1.2023 do 3.2.2023 (pracovisko Košice).

  Na pracovisku Ružomberok sa testovanie uskutoční po osobnej dohode s prihlásenými.

  Všetky termíny sú v čase od 8:00 – 13:00hod.

  Registrácia a prihlasovanie na testovanie realizujte vypísaním prihlášky: https://www.ecdl.sk/buxus/docs/interne_informacie/Ziadosti_a_formulare/RegistraciaPrihlaska_V20_multi-GDPR_052022.docx, ktorú zašlete na mailovú adresu: ecdl.ku@gmail.com.

  Vybrať si môžete z ktorýchkoľvek modulov okrem Advanced.

  Ďalšie termíny budú vypísané koncom januára.

  Na termín kurzu alebo testovania sa nahláste mailom (ecdl.ku@gmail.com) najneskôr tri dni dopredu.

  Študenti KU a zamestnanci za kurz neplatia. Uhrádzajú si len náklady za nákup indexu a certifikátu, ktoré uhradia po absolvovaní všetkých skúšok.

  Za pochopenie ďakujem.

  PaedDr. PhDr. ThLic. Gabriela Genčúrová, PhD.
  Katedra spoločenských vied,

  Akreditovaný komisár ECDL ® /ICDL ®