Upozorňujeme študentov,aby v procese písania svojich záverečných prác /Bc, Mgr, rigoróznych/ zasielali emailom svojim školiteľom práce iba vo Worde /doc alebo docx/ alebo v pdf formáte. Iné formáty nebudú akceptované. Ďalšie podrobnosti sú v nasledujúcich dokumentoch:

Smernica Rektora 2/2017 o záverečných prácach

Prílohy k Smernici RE č. 2/2017

Šablóna práce vo formáte doc.