Upozorňujeme študentov,aby v procese písania svojich záverečných prác /Bc, Mgr, rigoróznych/ zasielali emailom svojim školiteľom práce iba vo Worde /doc alebo docx/ alebo v pdf formáte. Iné formáty nebudú akceptované. Ďalšie podrobnosti sú v nasledujúcich dokumentoch:

    Smernica Rektora VP-KU-35 zo dňa 01.10.2020 o záverečných prácach

    Prílohy k Smernici RE VP-KU-35

    Šablóna práce vo formáte doc.

    Rozsah strán a počet znakov pre záverečnú prácu DPŠ, R-NV