Martina, absolventka odboru sociálna práca

  Slúžim ľuďom, ktorí to potrebujú, pracujem s rodinami a môžem sa prizerať ako sa dokážu „uzdraviť“ a naďalej plniť svoje jedinečné poslanie.

  Moja cesta za prácou s človekom v núdzi bola dlhá a kľukatá. Pochádzam z generácie, kedy sa o sociálnej práci nerozprávalo. Po skončení štúdií som cez  20 rokov pracovala ako elektrotechnik. Mám rada ľudí, rada im pomáham a tak po prekonaní ťažkej choroby, ochotne ponúkam  svoju skúsenosť rodinám s podobným osudom.

  Časom však bolo potrebné doplniť a rozvinúť vedomosti, zručnosti. Nabrala som odvahu a začala študovať na Teologickej fakulte v Košiciach študijný odbor: Náuka o rodine.

  Už budova Teologickej fakulty má svoju jedinečnú atmosféru. Milí ľudia, átrium, v ktorom som často iba tak posedela a porozmýšľala, vymenila skúsenosti so spolužiakmi...

  Počas štúdia som stretla výborných učiteľov, ktorí nám sprostredkovali množstvo odborných vedomostí a praktických zručností o človeku a rodine v kríze. „Naši“ učitelia sa nám ochotne a trpezlivo venovali aj mimo vyučovania, poskytli podporu, skúsenosť, nasmerovanie do budúcnosti. Postupne som si ujasnila, kto som a čo chcem v živote dosiahnuť.

  Ku koncu štúdia sa ma zmocnil pocit, že chcem ešte študovať sociálnu prácu, naučiť sa hlbšie orientovať v potrebách a možnostiach klientov, poskytnúť adekvátnu pomoc a podporu, s úctou, láskou a rešpektom.

  Dnes pracujem ako sociálny pracovník v Krízovom centre, využívam všetko, čo som sa naučila z obidvoch odborov: Náuky o rodine aj sociálnej práce. Cítim, že sa to všetko výborne dopĺňa a prepája. Mám nielen prácu v ktorej som spokojná, ale aj niečo viac: slúžim ľuďom, ktorí to potrebujú, pracujem s rodinami a môžem sa prizerať ako sa dokážu „uzdraviť“ a naďalej plniť svoje jedinečné poslanie. Som vďačná, že som mohla na Teologickej fakulte v Košiciach študovať.

  Mgr. Martina Jassová.