Letná škola jazykov Biblie 2013

  Katedra histórie a biblických vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúka záujemcom o Sväté písmo, biblické a orientálne jazyky mesačný kurz gréčtiny, hebrejčiny a sýrčiny v rámci projektu Letná škola jazykov Biblie 2013 (LŠJB 2013). Kurzy sa uskutočnia v sídle Teologickej fakulty KU (Hlavná 89, Košice) v lete 2013 v nasledujúcich termínoch:

   Kurz gréčtiny pre začiatočníkov s časovou dotáciou 80 vyučovacích hodín (4 hodiny denne, pondelok – piatok) v termíne 12. august – 6. september 2013.

   Kurz hebrejčiny pre pokročilých s časovou dotáciou 40 vyučovacích hodín (2 hodiny denne, pondelok – piatok) v termíne 19. august – 13. september 2013.

   Kurz sýrčiny pre začiatočníkov s časovou dotáciou 40 vyučovacích hodín (2 hodiny denne, pondelok – piatok) v termíne 19. august – 13. september 2013.

  „Náplňou kurzu hebrejčiny bude lektúra vybraných naratívnych a poetických textov hebrejskej Biblie a tak bude kurz určený pre záujemcov už ovládajúcich hebrejskú gramatiku prebranú v štandardných úvodných kurzoch. Absolventi získajú certifikát na úrovni pokročilý. Kurzy gréčtiny a sýrčiny budú mať charakter úvodu a nebudú predpokladať predošlú znalosť týchto jazykov. Ich cieľom bude zvládnutie základnej gramatiky nevyhnutnej pre lektúru pôvodných textov. Absolventi získajú certifikát na úrovni mierne pokročilý,“ povedal doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD., organizátor a garant LŠJB 2013, prorektor KU poverený zodpovednosťou za zahraničné vzťahy, mobility a formáciu.

  Kurz hebrejčiny a sýrčiny povedie SSL., SOAL. Peter Juhás, PhD. absolvent Pontificio Istituto Biblico v Ríme a vyučujúci na Teologickej fakulte KU a na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Kurz gréčtiny povedie Juraj Feník, S.T.D., absolvent The Catholic University of America v USA a vyučujúci na Teologickej fakulte KU.

  Poplatok za kurz gréčtiny je 100 EUR a za kurz hebrejčiny a sýrčiny 50 EUR. Bližšie informácie a možnosť záväzného prihlásenia sa do 12. júna 2013 na e-mailovej adrese lsjb2013@centrum.sk. Ubytovanie a stravu si môžu záujemcovia objednať v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského (Hlavná 91, Košice; tel. 055 68 36 173). Projekt LŠJB 2013 je pokračovaním minuloročného pilotného ročníka, ktorý úspešne ukončilo 10 absolventov zo Slovenska a Poľska.

  Letná škola jazykov Biblie 2012

  Možnosť zdokonaliť sa v znalosti Svätého písma ponúka záujemcom pilotný ročník Letnej školy jazykov Biblie 2012, ktorý organizuje Katedra histórie a biblických vied. Intenzívny mesačný kurz sa uskutoční v sídle fakulty v Košiciach (Hlavná 89) v dvoch termínoch – pre záujemcov o štúdium biblickej hebrejčiny od 13. augusta do 7. septembra 2012 a pre záujemcov o štúdium biblickej gréčtiny od 27. augusta 2012 do 21. septembra 2012. Organizátorom projektu je člen našej katedry doc. Robert Lapko. Projekt otvára dvere pre seriózne štúdium a poznanie Svätého písma, dejín a kultúry Blízkeho východu, napomáha zintenzívneniu dialógu s inými kresťanskými cirkvami a židovskou náboženskou obcou. Kurz povedú dvaja členovia našej katedry - Peter Juhás a Juraj Feník.

  Peter Juhás, ThDr., S.S.L.