Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

    Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí je vedecko-pedagogické pracovisko Katolíckej univerzity v Ružomberku, afiliované k Teologickej fakulte v Košiciach.