Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí

  Teologický inštitút KU v Spišskom Podhradí je vedecko-pedagogické pracovisko Katolíckej univerzity v Ružomberku, afiliované k Teologickej fakulte v Košiciach. 

  Novinky z inštitútu

  1. miesto v celoslovenskom kole ŠVOČ

  1. miesto v celoslovenskom kole ŠVOČ

  Trnava, 10. máj 2023
  Študijné programy otvárané na TF KU v akademickom roku 2023/2024

  Študijné programy otvárané na TF KU v akademickom roku 2023/2024

  Študijné programy otvárané na TF KU v akademickom roku 2023/2024
  Medzinárodná vedecká konferencia

  Medzinárodná vedecká konferencia

  Spišské Podhradie 29. novembra 2022