ŠVOČ sociálna práca 2019/2020 na TF KU

    Máte záujem spracovať Vaše obľúbené odborné témy? Chceli by ste s vyučujúcimi z katedier detailnejšie prediskutovať vybrané problémy z Vašich odborov?

    Na Teologickej fakulte KU sa môžu študenti zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ Sociálna práca. ŠVOČ Sociálna práca je dobrovoľná vedecká aktivita študentov, ktorí by radi prezentovali svoje práce na vybraný problém. Harmonogram postupu, prihlášku a vypísané témy pre ŠVOČ Sociálna práca v akademickom roku 2019/2020 nájdete v prílohách: