ŠVOČ Sociálna práca 2022/2023 na TF KU

  Milí študenti, môžete sa zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2022/2023 (sociálna práca).

  Milí študenti,
  mali by ste záujem otestovať si svoje schopnosti ešte pred písaním a obhajobou svojich záverečných prác v odbore sociálna práca? Môžete sa zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2022/2023 (sociálna práca). Harmonogram postupu, prihlášku a vypísané témy pre ŠVOČ Sociálna práca nájdete v prílohách:

  Oznam o konaní ŠVOČ

  Prihláška

  Vypísané témy