Študijné oddelenie Teologického inštitútu

  E-mail: studijne.ti.tf@ku.sk

  Telefón: +421/53/419 41 27

   

  Úradné hodiny

  Pondelok 9.00 – 11.30     13.30 – 15.30
  Utorok

  9.00 – 11.30     13.30 – 15.30

  Streda 9.00 – 11.30     13.30 – 15.30
  Štvrtok

  9.00 – 11.30     13.30 – 15.30

  Piatok 9.00 – 11.30     13.30 – 15.30

   

  Kontaktné osoby

  PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.

  Prorektor, Prorektor pre vzdelávanie, Univerzitný docent

   

  Mgr. Zuzana Farkašovská

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

   

   

  Študijný poradca

  PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.

  Prorektor, Prorektor pre vzdelávanie, Univerzitný docent

  Utorok 13.30 – 15.30

  Štvrtok 13.30 – 15.30