Ubytovanie

Ubytovanie študentov je zabezpečené v študentských domovoch Katolíckej univerzity v Ružomberku aj u ďalších zmluvných poskytovateľov.
Ubytovanie

Ubytovacie zariadenia KU v Ružomberku

Zmluvný poskytovatelia ubytovania pre KU