Dobrovoľnícka činnosť

    Dobrovoľnícka činnosť

    Vážení/é študenti a študentky,

    vedenie Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku je vzhľadom na súčasnú stále prebiehajúcu situáciu vyvolanú vojnovým konfliktom a migráciou ukrajinských utečencov na Slovensko opakovane oslovované inštitúciami, ktoré hľadajú pomoc.

     Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku ako vzdelávacia inštitúcia si váži dobrovoľnícku činnosť svojich študentov. Pre zosúladenie aktivít spojených s dobrovoľníckou aktivitou a povinností pre splnenie podmienok na úspešné absolvovanie predmetov štúdia umožňuje študentom, ak to povaha predmetu dovoľuje, uzavrieť s vyučujúcim Dohodu o náhradnom plnení povinností.