PaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD. , absolventka štúdia katolíckej teológie na TF KU
  Zakladateľka a riaditeľka občianskeho združenia Maják nádeje, ktoré pôsobí v Košiciach.

  Už viac ako 10 rokov sa intenzívne venuje pomoci rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Je autorkou viacerých publikácii v oblasti sociálne vylúčených ľudí. Je známa v slovenských aj zahraničných médiách. Za svoju činnosť získala ocenenia aj na európskej úrovni.

  Mgr. Beáta Rybárová, absolventka štúdia sociálnej práce na TF KU
  Súčasná riaditeľka Miesto pod slnkom, n.o.

  Mgr. Iveta Bočkayová, absolventka štúdia náuka o rodine na TF KU
  Lektorka z občianskeho združenia Progress Education; poslankyňa miestneho zastupiteľstva Košice – Vyšné Opátske

  Jana Prudka, absolventka štúdia náuka o rodine na TF KU
  Zakladateľka misijnej školy Karola Wojtylu, organizátorka viacerých evanjelizačných aktivít na Slovensku, Ukrajine Česku, Rusku, Lotyšsku, Rakúsku. Spolu partner semestr. programu na teologickej fakulte

  PhDr. Mgr. ThLic. Ján Mičko, PhD., absolvent štúdia katolíckej teológie na TF KU
  OA na katedre Spoločenských vied TU Košice, Učiteľ roka 2019

  2006 Jaroslav Maximilián Kasparů - český psychiater, pedagóg, gréckokatolícky kňaz
  2006 Jozef Krajňák - kňaz, ktorý pôsobil v USA farnosť Linden, NJ
  2007 Viktor Kunay, CM, bol privinciál rehole v Maďarsku
  2007 Angelo Lemme, OSA, prior v augustiniánskom opátstve v Brne
  2008 Vladimír Šosták, biskupský vikár ABÚ
  2008 Vlastimil Kročil, diecézny biskup v Českých Budějoviciach
  2008 Peter Majda, rektor KS Sp. Kapitula
  2009 Juraj Pigula, OSA, Prior komunity vo Viterbe (Taliansko)
  2017 Daniel P. Janáček, O. Praem., strahovský opát
  2017 Martin Jozef Bartoš, OPraem., strahovský prior
  2019 Rudolf Svoboda, dekan TF JCU v Českých Budějoviciach