Oznam o konaní obhajob dizertačných prác (jún 2024)

    Oznam o konaní obhajob dizertačných prác (jún 2024) na KU v Ružomberku, TF Košice.

    Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúci termín obhajoby dizertačných prác na TF KU

    10.06.2024, 11:00 hod., ThLic. Mgr. Michal Lacko „Sexuálne zneužívanie maloletých. Morálne dôsledky, možnosti nápravy páchateľa a prevencie v cirkevnom spoločenstve.“
    Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TF KU (II. poschodie, Hlavná 89, Košice)