Dotazníky kvality poskytovaného vzdelávania na TF KU ZS 2023/2024

    Vážený študent, vážená študentka,

    na základe, zlepšovanie kvality poskytovaného vzdelávania na TF KU, získavania spätnej väzby k pedagogickému výkonu učiteľov, ako aj zlepšovania efektivity a dostupnosti služieb pre študentov sa na Vás obraciame so žiadosťou o vyplnenie dotazníkov týkajúcich sa hodnotenia predmetu a učiteľa predmetu a hodnotenia kvality vzdelávania za Zimný semester 2023/2024. Hodnotenie predmetu a pedagóga je možné vyplniť opakovane vždy pre iný predmet a pedagóga. Dotazníky sú anonymné a sú dostupné v AIS.

    Ich výsledky, ako aj reakcie na prípadné pripomienky budú zverejnené na webovej stránke fakulty.

    Za Váš čas a názory ďakujeme.

    Vedenie TF