MODERÁTOR ŠTÚDIA

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Moderátor teologického inštitútu, Rektor kňazského seminára, Docent

  SEKRETARIÁT 

  ThLic. Martin Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Referent, Špirituál KS, Univerzitný docent

   

  TAJOMNÍK ŠTÚDIJNÉHO ODDELENIA

  PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.

  Prorektor, Prorektor pre vzdelávanie, Univerzitný docent

  Referent študijného oddelenia

  Mgr. Zuzana Farkašovská

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

  PhDr. Veronika Bandžuchová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Referentka, Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka, Odborná asistentka