František, absolvent študijného programu katolícka teológia

  František, absolvent študijného programu katolícka teológia

  „ Celá mozaika tohto odboru je vyskladaná z predmetov, ktoré hľadajúceho privedú do divokej rieky nespokojnosti s dosiahnutým cieľom. “
  Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia

  Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia

  „ Získanými poznatkami z oblasti teológie môžem pomáhať pri hľadaní odpovedí na niektoré otázky veriacim, ktorí takisto túžia prehlbovať svoj vzťah s Bohom, hoci...
  Marta, absolvent sociálnej práce

  Marta, absolvent sociálnej práce

  „ Štúdium bolo nesmierne bohaté nie len po stránke teoretickej, ale vďaka dôslednému prístupu k odborným praxiam mi pootvorilo dvere do pracovného sveta.“
  Matúš, absolvent študijného programu katolícka teológia

  Matúš, absolvent študijného programu katolícka teológia

  „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?  Táto stať vystihuje celé štúdium na teologickej fakulte“
  Veronika, absolventka troch stupňov programu Náuka o rodine

  Veronika, absolventka troch stupňov programu Náuka o rodine

  „Štúdium programu Náuka o rodine bolo silnou a zároveň štartovacou skúsenosťou, ktorá ma pripravovala na misiu, ktorá je dnes mojou prácou, mojou záľubou a zároveň povolaním“
  Martina, absolventka odboru sociálna práca

  Martina, absolventka odboru sociálna práca

  Slúžim ľuďom, ktorí to potrebujú, pracujem s rodinami a môžem sa prizerať ako sa dokážu „uzdraviť“ a naďalej plniť svoje jedinečné poslanie.
  Martin, absolvent študijného programu Katolícka teológia

  Martin, absolvent študijného programu Katolícka teológia

  Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť vysokú vzdelanostnú i ľudskú úroveň pedagógov, ich prístup a umenie zaujať, nadchnúť študentov.