František, absolvent študijného programu katolícka teológia

František, absolvent študijného programu katolícka teológia

„ Celá mozaika tohto odboru je vyskladaná z predmetov, ktoré hľadajúceho privedú do divokej rieky nespokojnosti s dosiahnutým cieľom. “
Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia

Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia

„ Získanými poznatkami z oblasti teológie môžem pomáhať pri hľadaní odpovedí na niektoré otázky veriacim, ktorí takisto túžia prehlbovať svoj vzťah s Bohom, hoci...
Marta, absolvent sociálnej práce

Marta, absolvent sociálnej práce

„ Štúdium bolo nesmierne bohaté nie len po stránke teoretickej, ale vďaka dôslednému prístupu k odborným praxiam mi pootvorilo dvere do pracovného sveta.“
Matúš, absolvent študijného programu katolícka teológia

Matúš, absolvent študijného programu katolícka teológia

„Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?  Táto stať vystihuje celé štúdium na teologickej fakulte“
Veronika, absolventka troch stupňov programu Náuka o rodine

Veronika, absolventka troch stupňov programu Náuka o rodine

„Štúdium programu Náuka o rodine bolo silnou a zároveň štartovacou skúsenosťou, ktorá ma pripravovala na misiu, ktorá je dnes mojou prácou, mojou záľubou a zároveň povolaním“
Martina, absolventka odboru sociálna práca

Martina, absolventka odboru sociálna práca

Slúžim ľuďom, ktorí to potrebujú, pracujem s rodinami a môžem sa prizerať ako sa dokážu „uzdraviť“ a naďalej plniť svoje jedinečné poslanie.
Martin, absolvent študijného programu Katolícka teológia

Martin, absolvent študijného programu Katolícka teológia

Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť vysokú vzdelanostnú i ľudskú úroveň pedagógov, ich prístup a umenie zaujať, nadchnúť študentov.