Prijímacie konanie pre akademický rok 2024/2025

  Termín podania prihlášky na Bc. a Mgr. študijné programy: do 30. apríla 2024

  Pri vypísaní elektronickej prihlášky (odporúča sa) je potrebné doručiť aj vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s požadovanými prílohami.

  Prijímacie konanie pre Bc a Mgr študijné programy 2024-2025 TF KU - Košice
  Prijímacie konanie pre Bc a Mgr študijné programy 2024-2025 TF KU - TI Spišské Podhradie

  Prijímacie konanie pre PhD študijné programy 2024-2025 TF KU

   

  Prihláška na štúdium

  Elektronická prihláška: https://e-prihlaska.ku.sk/ais/eprihlas/#!/home%23/home (všetky stupne) - odporúčané!
  - Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň a spojený 1. a 2. stupeň)
  - Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

  - Prihláška na doktorandské štúdium (3. stupeň)
  Zoznam školiteľov a tém dizertačných prác pre študijný program Katolícka teológia 2023-2024
  Zoznam školiteľov a tém dizertačných prác pre študijný program Charitatívna a misijná práca 2023-2024

   

  Kontakt na študijné oddelenie TF KU

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Teologická fakulta v Košiciach
  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Telefón: +421 55 68 36 122 (priama linka)
  Email: studijne.tf(zavinac)ku.sk

   

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Jediná svojho druhu
  Formujeme mysle a srdcia


  Elektronická prihláška