Druhé kolo prijímacieho konania 2021/22

Vyhlásené druhé kolo prijímacieho konania na TF KU v Košiciach
Dekan TF KU vyhlásil druhé kolo prijímacieho konania na TF KU v Košiciach. Termín podania prihlášky: do 31 júla 2021. Odporúčame využiť elektronickú prihlášku. Všetky nižšie uvedené dokumenty pre druhé kolo platia primerane.

Kontakt na študijné oddelenie TF KU:
Telefón: +421 55 68 36 122 (priama linka)
Email: studijne.tf(zavinac)ku.sk

  

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky z prijímacieho konania Katolícka teológia - 16.06.2021

Katolícka univerzita v Ružomberku

Formujúca myseľ i srdce


Elektronická prihláška