Dekan Teologickej fakulty KU doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania pre ak. rok 2022/2023.

  II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2022/2023

  Termín podania prihlášky na Bc. a Mgr. študijné programy: do 31. júla 2022.
  Spolu s elektronickou prihláškou je potrebné doručiť aj vytlačenu a podpísanú prihlášku spolu s požadovanými prílohami.
  Ostatné podmienky prijímcieho konanie sú tie isté ako pri I. kole prijímacieho konania.

  I. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2022/2023

  Prijímacie konanie pre Bc a Mgr študijné programy 2022-2023 TF KU
  Prijímacie konanie pre Bc a Mgr študijné programy 2022-2023 TI SK

  Prijímacie konanie pre PhD študijné programy 2022-2023 TF KU


  Prihláška na štúdium

  Elektronická prihláška: https://e-prihlaska.ku.sk/ais/eprihlas/#!/home%23/home (všetky stupne) - odporúčané!
  - Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň a spojený 1. a 2. stupeň)
  - Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

  - Prihláška na doktorandské štúdium (3. stupeň)
  Zoznam školiteľov a tém dizertačných prác pre študijný program Katolícka teológia 2022-2023
  Zoznam školiteľov a tém dizertačných prác pre študijný program Charitatívna a misijná práca 2022-2023

  Plagáty

  Učiteľstvo náboženskej výchovy

  Kontakt na študijné oddelenie TF KU

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Teologická fakulta v Košiciach
  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Telefón: +421 55 68 36 122 (priama linka)
  Email: studijne.tf(zavinac)ku.sk

   

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Formujúca myseľ i srdce


  Elektronická prihláška