Sociálna prevencia a príprava sociálnych pracovníkov v oblasti prevencie

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Lucia Ludvigh Cintulová, zuzana Budayová, Szilvia Buzalová
    Rok vydania:2022
    ISBN:978-80-8132-245-7
    Sociálna prevencia a príprava sociálnych pracovníkov v oblasti prevencie