Význam pútnických miest - Rím, Assisi, Benátky pre súčasnú teológiu

  Význam pútnických miest - Rím, Assisi, Benátky pre súčasnú teológiu

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:NKS Gr. 04.04.1.22
  Doba riešenia projektu:1. Sept 2022 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. ThDr. Peter Majda, PhD.
  Spoluriešitelia:ThDr. Michal Janiga, PhD., ThLic. Martin Majda, PhD., PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD., ThLic. František Fudaly, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Jurčaga Peter, Hovanec Peter, Rambala Marek, Marhefka Marián, Dominik Andrej

  Zahraničný projekt:nie