Získajte certifikát digitálnej gramotnosti ECDL®/ICDL® na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

   


  Certifikát ECDL®/ICDL® na KU v Ružomberku

  Medzinárodný certifikát ECDL®/ICDL® (European Computer Driving Licence/International Certification of Digital Literacy) je medzinárodne uznávaný doklad o tom, že jeho držiteľ dosahuje požadovanú úroveň digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT.

  KU v Ružomberku udeľuje medzinárodný certifikát digitálnych zručností od roku 2021 v Akreditovanom testovacom centre v Košiciach (TF) a Ružomberku (PF). Ponúka akreditované kurzy a testovanie pre moduly skupiny: Base: M2 (Windows10), M3 (Word), M4 (Exel), M7 (Outlook) a  Standard: M5 (Access), M6 (PowerPoint), M9 (Gimp), M12 (Bezpečnosť) pre všetkých záujemcov.

  Pre dôchodcov a študentov Univerzity tretieho veku ponúka nový modul zo skupiny Digitálny občan (Digital Citizen) EC1 a pre študentov základných a stredných škôl zjednodušené kumulované moduly M27 a M346.

   

  O výbere jednotlivých modulov pre jednotlivé typy certifikátu je vhodné sa poradiťkomisármi Akreditovaného centra (ATC) telefonicky na čísle +421 55 6836 128 alebo mailom ecdl.ku@gmail.com. Akreditovaní komisári naplánujú záujemcovi individuálny program modulov a testovania podľa jeho schopností a potrieb v Košiciach alebo Ružomberku a pomôžu s vyplnením prihlášky.

  Prihlásiť na kurz sa môže uchádzač o certifikát kedykoľvek počas akademického roka osobne v kancelárii ECDL/ICDL, alebo mailom na adrese ECDL ecdl.ku@gmail.com, kde pošle scan vyplnenej a podpísanej prihlášky (prihláška).

  O úvodnom stretnutí, termínoch kurzov k jednotlivým modulom a o termínoch testovania budú všetci prihlásení informovaní mailom. Harmonogram prednášok k jednotlivým modulom je flexibilne upravovaný podľa potrieb prihlásených záujemcov a aktuálne zverejnený na stránke KU.

  Podklady k štúdiu a kurzom k jednotlivým modulom sú uvedené na stránke ECDL/ICDL.

  Náročnosť si uchádzač môže vyskúšať v rámci Ukážkových testov, a naštudovať v študijných materiáloch. V prípade potreby môže absolvovať kurzy pre jednotlivé moduly. Časová dotácia jedného kurzu na jeden modul sú 2 hodiny.

  Testovanie jednotlivých modulov sa uskutoční podľa pravidiel testovania ECDL/ICDL a smernice Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp) Procedúra testovania uchádzačov o Certifikát ECDL v SR. Forma skúšky je výlučne prezenčná v Košiciach alebo Ružomberku. O výsledkoch testovania je uchádzač informovaný cez systém Waset, v ktorom je registrovaný na základe jeho prihlášky.

   

  Registrovaný uchádzač získa Index ECDL/ICDL, do ktorého sa mu zapisujú výsledky testovania jednotlivých modulov. Na základe výsledkov testovania v ATC, udelí KU úspešnému uchádzačovi medzinárodný Certifikát ECDL/ICDL, ktorý mu vystaví SISp.

  POPLATKY spojené so získaním certifikátu:  

  1. poplatky SISp za vydanie Indexov a Certifikátov: Výška ceny za indexy je závislá na počte absolvovaných modulov (od 12 do 30 eur). Cena za certifikát je jednotná (4 eur). Tieto poplatky sú záväzné pre všetkých uchádzačov o certifikát.
  2. poplatky ATC - KU za kurz a testovanie: Výška ceny za skúšky (kurz+testovanie) je pre jednotlivý modul je 25 eur. Tieto poplatky sa nevzťahujú na študentov KU.

  Akreditovaný komisári

  PaedDr. PhDr. ThLic. Gabriela Genčúrová, PhD

  JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák, PhD.

  Kontakt: TF KU Hlavná 89, 041 21 Košice (č. d.111)

  Tel. +421 55 6836 128