Projekty a granty

Počet nájdených projektov: 1

Ako učiť učiteľov učiť - inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov

Číslo projektu:312010Z19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023
Vedúci projektu FPV:ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

Projekt ESF - OPĽZ - MŠVVŠ SR realizovaný na TF KU 2020-2023