Projekty a granty

  Počet nájdených projektov: 11

  Social work and Pastoral service in the light of the 21st century (Sociálna práca a pastoračná služba vo svetle 21. storočia)

  Číslo projektu:ZML 001198/2023 RE Doba riešenia projektu:1. Dec 2023 - 30. Nov 2024
  Vedúci projektu:PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., José Garcia Martin

  Španielsko – slovenský medzinárodný vedecký výskumný projekt sa uskutočňuje na TI SK v spolupráci s profesorom José Garcia Martinom

  Matrimonium Strigoniense - výskum a kritické vydanie sobášneho obradu z Ostrihomského rituálu (1625)

  Číslo projektu:VEGA 1/0620/23 Doba riešenia projektu:30. Nov 2023 - 30. Nov 2025
  Vedúci projektu:SL.Lic. Andrej Krivda, PhD.

  Matrimonium Strigoniense - výskum a kritické vydanie sobášneho obradu z Ostrihomského rituálu (1625)

  Sociálna práca založená na morálnych hodnotách - inovácia študijného programu

  Číslo projektu:KEGA 011KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Okt 2023 - 30. Jún 2025
  Vedúci projektu:prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD.

  Projekt sa zameriava na analýzu najvýznamnejších slov v Tanachu, ktoré interpretuje v zornom uhle etickej argumentácie.

  Religio Et Societas VII.

  Číslo projektu:NKS Gr.10.12.3.20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 1. Dec 2023
  Vedúci projektu:PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.

  Religio Et Societas VII.

  Aktualizácia posolstva sv. Jána Nepomuckého pre súčasných teológov

  Číslo projektu:NKS Gr. 19.09.1.22 Doba riešenia projektu:1. Sept 2022 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  Aktualizácia posolstva sv. Jána Nepomuckého pre súčasných teológov

  Význam pútnických miest - Rím, Assisi, Benátky pre súčasnú teológiu

  Číslo projektu:NKS Gr. 04.04.1.22 Doba riešenia projektu:1. Sept 2022 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  Význam pútnických miest - Rím, Assisi, Benátky pre súčasnú teológiu

  Religio et Societas VI.

  Číslo projektu:NKS Gr.10.12.2.20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Dec 2021
  Vedúci projektu:PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.

  Religio et Societas VI.

  Sociálna práca v súčasnej spoločnosti I.

  Číslo projektu:NKS Gr. 10.12.1.20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Dec 2021
  Vedúci projektu:PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

  Sociálna práca v súčasnej spoločnosti I.

  Ako učiť učiteľov učiť - inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov

  Číslo projektu:312010Z19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023
  Vedúci projektu:ThLic. PaedDr. PhDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

  Projekt ESF - OPĽZ - MŠVVŠ SR realizovaný na TF KU 2020-2023

  Religio et Societas V.

  Číslo projektu:NKS Gr.10.12.19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2020
  Vedúci projektu:PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

  Religio et Societas V.

  Znaky časov v Cirkvi a spoločnosti - interdisciplinárne hľadisko

  Číslo projektu:NKS Gr. 16.11.18 Doba riešenia projektu:1. Dec 2018 - 1. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  Znaky časov v Cirkvi a spoločnosti - interdisciplinárne hľadisko