Projekty a granty

    Počet nájdených projektov: 1

    Ako učiť učiteľov učiť - inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov

    Číslo projektu:312010Z19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023
    Vedúci projektu:ThLic. PaedDr. PhDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

    Projekt ESF - OPĽZ - MŠVVŠ SR realizovaný na TF KU 2020-2023