Ponuka štúdia

  Ponuka študijných odborov na Teologickej fakulte KU
  Ponuka štúdia

  Ponuka študijných programov na TF KU vo forme letáka je uvedená v nasledujúcich prílohách:

  Ďalšie informácie o tom, prečo študovať na TF KU sú v tomto letáku.

  BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM ( I. stupeň)

  Názov a podmienky prijatia Podskupina študijných odborov Forma Skratka Priznané
  Sociálna práca Sociálna práca denná Bc. 02.12.2021
  Učiteľstvo náboženskej výchovy Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 30.10.2015

  Opis ŠP, informačné listy a študijný plán bakalárskych ŠP

  Bakalárske štúdium realizované na TI Spišské Podhradie

   

  MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (II. stupeň)

  Názov a podmienky prijatia Podskupina študijných odborov Forma Skratka Priznané
  Sociálna práca Sociálna práca denná Mgr. 02.12.2021
  Učiteľstvo náboženskej výchovy Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Mgr. 30.10.2015

  MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM ( spojený I. a II. stupeň)

  Názov a podmienky prijatia Podskupina študijných odborov Forma Skratka Priznané
  Katolícka teológia Katolícka teológia denná Mgr. 30.10.2015

  Opis ŠP, informačné listy a študijný plán magisterských ŠP

  Magisterské štúdium realizované na TI Spišské Podhradie

   

  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (III. stupeň)

  Názov a podmienky prijatia Podskupina študijných odborov Forma Skratka Priznané
  Katolícka teológia Katolícka teológia denná aj externá PhD. 30.10.2015
  Charitatívna a misijná práca Sociálna práca denná aj externá PhD. 30.10.2015

  Opis ŠP, informačné listy a študijný plán doktorandských ŠP

   

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Jediná svojho druhu
  Formujeme mysle a srdcia


  Elektronická prihláška