Ponuka štúdia

Ponuka študijných odborov na Teologickej fakulte KU
Ponuka štúdia

Ponuka študijných programov na TF KU vo forme letáka je uvedená v nasledujúcich prílohách:

Ďalšie informácie o tom, prečo študovať na TF KU sú v tomto letáku.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM ( I. stupeň)

Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka Priznané
Sociálna práca Sociálna práca denná Bc. 30.10.2015
Štúdium rodiny a sociálnej práce Katolícka teológia denná Bc. 01.09.2017
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 30.10.2015

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (II. stupeň)

Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka Priznané
Sociálna práca Sociálna práca denná Mgr. 30.10.2015
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Mgr. 30.10.2015

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM ( spojený I. a II. stupeň)

Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka Priznané
Katolícka teológia Katolícka teológia denná Mgr. 30.10.2015

 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (III. stupeň)

Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka Priznané
Katolícka teológia Katolícka teológia denná aj externá PhD. 30.10.2015
Charitatívna a misijná práca Sociálna práca denná aj externá PhD. 30.10.2015