Ponuka štúdia

  Ponuka študijných odborov na Teologickej fakulte KU
  Ponuka štúdia

  Ponuka študijných programov na TF KU vo forme letáka je uvedená v nasledujúcich prílohách:

  Ďalšie informácie o tom, prečo študovať na TF KU sú v tomto letáku.

  BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM ( I. stupeň)

  Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka Priznané
  Sociálna práca Sociálna práca denná Bc. 02.12.2021
  Učiteľstvo predmetu náboženská výchova Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 30.10.2015

   

  MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (II. stupeň)

  Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka Priznané
  Sociálna práca Sociálna práca denná Mgr. 02.12.2021
  Učiteľstvo predmetu náboženská výchova Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Mgr. 30.10.2015

   

  MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM ( spojený I. a II. stupeň)

  Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka Priznané
  Katolícka teológia Katolícka teológia denná Mgr. 30.10.2015

   

  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (III. stupeň)

  Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka Priznané
  Katolícka teológia Katolícka teológia denná aj externá PhD. 30.10.2015
  Charitatívna a misijná práca Sociálna práca denná aj externá PhD. 30.10.2015

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Formujúca myseľ i srdce


  Elektronická prihláška