Martin, absolvent študijného programu Katolícka teológia

  Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť vysokú vzdelanostnú i ľudskú úroveň pedagógov, ich prístup a umenie zaujať, nadchnúť študentov.

  Martin Sedlák

  • absolvent študijného programu Katolícka teológia z roku 2019/2020
  • programový manažér v IT sektore

  V roku 2014 sa v mojom pracovnom živote udiali zmeny, ktoré mi umožnili začať študovať dennou formou na Teologickej fakulte v Košiciach odbor Katolícka teológia. Prvé skúsenosti so štúdiom tejto posvätnej vednej disciplíny som už získal v 90-tych rokoch externou formou, no vtedy sa mi nepodarilo ukončiť ani 1. ročník.  Tak som sa v mojich 42 rokoch, už ako otec dvoch detí  posadil do lavíc spolu s bohoslovcami, jedným ďalším laikom a pekne od začiatku kráčal krok za krokom, od skúšky k skúške. Moja manželka to vždy tolerovala a aj ma povzbudzovala, napr. zhodnotením, že štúdium teológie v takomto veku už s istými životnými skúsenosťami iste obohacuje viac, ako keby som ho absolvoval hneď po skončení mojej prvej vysokej školy.

  Určite ma prekvapila komplexnosť štúdia, ktoré zahŕňalo okrem klasických teologických vedných disciplín aj biblické jazyky, psychológiu, filozofiu a mnohé iné. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť vysokú vzdelanostnú i ľudskú úroveň pedagógov, ich prístup a umenie zaujať, nadchnúť študentov. Veľmi si vážim aj prijatie ostatnými študentmi, v prevažnej miere bohoslovcami medzi seba. Som vďačný za toto spoločenstvo a vzniknuté priateľstvá, o ktorých som presvedčený, že sú na celý život.

  Pre štúdium teológie popri rodinných a pracovných povinnostiach som sa rozhodol aj  preto, že v budúcnosti by som si vedel predstaviť slúžiť ako trvalý diakon. Momentálne pracujem ako manažér v IT sfére a získané vedomosti mi pomáhajú pri práci s ľuďmi a vytváraní dobrej atmosféry. Poznávanie posvätných vecí ma tak chytilo za srdce, že dnes pokračujem v ďalšom vzdelávaní v rámci doktorandského štúdia.