Znaky časov v Cirkvi a spoločnosti - interdisciplinárne hľadisko

  Znaky časov v Cirkvi a spoločnosti - interdisciplinárne hľadisko

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:NKS Gr. 16.11.18
  Doba riešenia projektu:1. Dec 2018 - 1. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. ThDr. Peter Majda, PhD.
  Spoluriešitelia:prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD., prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD., ThLic. František Fudaly, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Jozef Holubčík

  Zahraničný projekt:nie