Fakulty Katolíckej univerzity

Formujeme myseľ i srdce

v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

 • Kvalitné a flexibilné štúdium
 • Osobnostný rozvoj
 • Individuálny prístup a rodinná atmosféra
 • Atraktívny región
Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

 • Kvalita vyučovacieho procesu
 • Sloboda v ponuke
 • Spoločenstvo a komunita
 • Výborné technické zázemie
Teologická fakulta

Teologická fakulta

 • Vysoká úroveň pedagógov
 • Významné úspechy školy a ocenenia
 • Moderný vzdelávací systém
 • Inovatívne multimediálne učebne
Fakulta zdravotníctva

Fakulta zdravotníctva

 • Už 15 rokov kvalitné vzdelávanie
 • Štúdium prepojené s praxov
 • Vyučujú odborníci z praxe
 • Stáže v zahraničí

Nevieš sa rozhodnúť?
Pomôžeme ti.

Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.

Ako na Katolícku univerzitu

Katolícka univerzita v Ružomberku

Formujúca myseľ i srdce


Elektronická prihláška