Fakulty Katolíckej univerzity

  Formujeme myseľ i srdce

  v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti

  Filozofická fakulta

  Filozofická fakulta

  • Kvalitné a flexibilné štúdium
  • Osobnostný rozvoj
  • Individuálny prístup a rodinná atmosféra
  • Atraktívny región
  Pedagogická fakulta

  Pedagogická fakulta

  • Kvalita vyučovacieho procesu
  • Sloboda v ponuke
  • Spoločenstvo a komunita
  • Výborné technické zázemie
  Teologická fakulta

  Teologická fakulta

  • Vysoká úroveň pedagógov
  • Významné úspechy školy a ocenenia
  • Moderný vzdelávací systém
  • Inovatívne multimediálne učebne
  Fakulta zdravotníctva

  Fakulta zdravotníctva

  • Už 15 rokov kvalitné vzdelávanie
  • Štúdium prepojené s praxou
  • Vyučujú odborníci z praxe
  • Stáže v zahraničí

  Nevieš sa rozhodnúť?
  Pomôžeme ti.

  Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.

  Ako na Katolícku univerzitu

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Jediná svojho druhu
  Formujeme mysle a srdcia


  Elektronická prihláška