Študenti, ktorí majú percento originality vyššie ako 0,00% si pripravia k obhajobe písomné zdôvodnenie zhody (podpísané školiteľom) podľa vzoru a doručia ho na študijné oddelenie. K vyjadreniu je potrebné priložiť vytlačený "Protokol o kontrole originality", "Detaily - zistené podobnosti" bez "Plain text dokumentu na kontrolu". Vyjadrenie podpísané študentom a školiteľom doručí študent na študijné oddelenie najneskôr do 17. mája 2024.  Netýka sa to študentov DPŠ a R-NV.

    1. Vzor vyjadrenia ku kontrole originality
    2. Ako čítať a interpretovať „Protokol o kontrole originality“