Sociálne neprispôsobiví občania v intenciách sociálnej práce

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.
    Rok vydania:2021
    ISBN:978-80-561-0659-4
    Sociálne neprispôsobiví občania v intenciách sociálnej práce