1. Práca na sérii komentárov k biblickým knihám (spolupráca s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity)
   - Komentár k biblickej knihe Exodus (Juhás, Lapko, Pigula, Tyrol)
   - Komentár ku Knihe žalmov (51-100) (Juhás, Lapko, Pigula, Tyrol)
   - Komentár k Markovmu evanjeliu (Fenik, Juhás, Novotný, Pigula, Trstenský)
  2. Digitálna prezentácia Kamaldulského prekladu Biblie (Olejník, Trstenský, Tyrol) webstránka projektu: kb.kapitula.sk
  3. Monografia Papyrusy Bodmer VIII, XIV, XV. Historický, textovokritický a exegetický výskum (Novotný, Trstenský, Fenik)
  4. Komentovaná bibliografická online príručka náuky o rodine (Novotný, Pigula, Fenik, Vojtko, Lapko)