27. konferencia Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu na pôde TF KU

    V dňoch 4 - 5. septembra 2023 sa na pôde Teologickej Fakulty v Košiciach konala 27. konferencia Spoločnosti  pre kresťansky orientovanú filozofiu

    V dňoch 4 - 5. septembra 2023 sa na pôde Teologickej Fakulty v Košiciach konala 27. konferencia Spoločnosti  pre kresťansky orientovanú filozofiu v Českej a Slovenskej Republike v spolupráci s Katedrou filozofie a histórie Teologickej Fakulty v Košiciach pod názvom “ZMENA PARADIGMY, PARADIGMA ZMENY“. Viac informácií a  fotografie z konferencie nájdete na https://krestanskafilozofia.eu/27-kosice.html. Budúcoročná konferencie sa uskutoční v Prahe 2.-3. septembra 2024 s témou: Tomáš Akvinský (1224-1274) verzus Immanuel Kant (1724-1804). 

    PhDr. Emil Ragan, PhD. 

    Katedra filozofie a histórie Teologickej Fakulty v Košiciach