Akademická štvrťhodinka

  Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) 26. 10. 2021 predstavila podrobné dáta z prieskumu názorov študentov

  Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) 26. 10. 2021 predstavila podrobné dáta z prieskumu názorov študentov Akademická štvrťhodinka a ponúkla aj interaktívny nástroj, ktorý prináša prehľadné zobrazenie výsledkov prieskumu. Ponúka obraz názorov študentov jednotlivých vysokých škôl, fakúlt, odborov či stupňov a foriem štúdia. Zber dát prebiehal od 30. 4. do 31. 5. 2021 a platných odpovedí bolo 19983, v rámci ktorého sa študenti prvého a druhého stupňa všetkých vysokých škôl na Slovensku mohli vyjadriť k otázkam týkajúcim sa kvality výučby, prístupu pedagógov, dopadov pandémie a pod.
  Keďže agentúra koncom októbra sprístupnila dáta aj našej univerzite, môžeme konštatovať, že aj z výsledkov tohto externe organizovaného prieskumu sa zdá, že študenti oceňujú kvalitu vzdelávania na TF KU a sú spokojní s viacerými dôležitými aspektmi nášho akademického života. Výsledky prieskumu SAAVŠ obsahujú aj ďalšie zaujímavé zistenia, ktoré si každý môže pozrieť na stránke https://prieskum.saavs.sk/vysledky/. Samozrejme, ešte máme na čom pracovať a za výsledky prieskumu sme veľmi vďační. Pripomeňme, že pravidelné semestrálne hodnotenia výučby sa na TF KU realizujú neustále. Posledne na konci letného semestra sme realizovali tradičné hodnotenie elektronickou formou v AIS2.
  Všetkým naším študentom a absolventom ďakujeme za spätnú väzbu. Teší nás, že v mnohých ukazovateľoch sú prevažne spokojní a veríme, že spoločne budeme pracovať na skvalitnení vzdelávania a celkovo študentského života na našej fakulte a univerzite.

  Dekanát TF KU

  *Ďalšie informácie: https://saavs.sk/sk/kde-sa-uci-s-porozumenim-tam-sa-menej-podvadza/