Doplňujúce voľby do AS TF KU

    Doplňujúce voľby do AS TF KU na 1 uvoľnené miesto za študentskú časť AO pre pracovisko Sp. Podhradie
    Doplňujúce voľby do AS TF KU

    Predsedníctvo AS TF KU uznesením č. P2/2021 zo dňa 20. 9. 2021 vyhlasilo doplňujúce voľby do AS TF na 1 uvoľnené miesto za študentskú časť AO pre pracovisko Sp. Podhradie. Pre tento účel podľa Zásad volieb do AS TF KU, čl. 1 ods. 4, zriadilo Volebnú komisiu v tomto zložení: ThDr. Michal Janiga, PhD., Jakub Konkoľ, Mgr. Pavol Križian.