Druhé kolo prijímacieho konania na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Druhé kolo prijímacieho konania na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku pre ak. rok 2022/2023.

  Dekan TF KU doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2022/2023 bude poskytovať vzdelávanie:

  1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca a v odbore Učiteľstvo predmetu náboženská výchova,

  2. v magisterských študijných programoch: v odbore Sociálna práca; v odbore Katolícka teológia a v odbore Učiteľstvo predmetu náboženská výchova,

  3. v doktorandských študijných programoch: v odbore Teológia - Katolícka teológia a v odbore Sociálna práca - charitatívna a misijná práca.

  Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 31. júla 2022.
  Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31. mája 2022.

  Viac informácií nájdete v sekcii Uchádzač- prijímacie konanie.