Kurz farských koordinátorov Pápežských misijných diel 4.6.2022

    Už po štvrtý krát (4. júna 2022) sa konal na pôde Teologickej fakulty  KU v Ružomberku kurz pre farských koordinátorov Pápežských misijných diel (PMD). Tento kurz je výsledkom dlhodobej spolupráce Pápežských misijných diel Košickej arcidiecézy a Teologickej fakulty  KU v Ružomberku.
    Kurz farských koordinátorov Pápežských misijných diel 4.6.2022

    Už po štvrtý krát (4. júna 2022) sa konal na pôde Teologickej fakulty  KU v Ružomberku kurz pre farských koordinátorov Pápežských misijných diel (PMD). Tento kurz je výsledkom dlhodobej spolupráce Pápežských misijných diel Košickej arcidiecézy a Teologickej fakulty  KU v Ružomberku.

    Obsahom kurzu boli štyri prednášky z oblasti histórie PMD, misijných dokumentov pápežov, inštrukcie na aplikáciu bohoslužobných predpisov a praktické podnety, usmernenia k aktivitám vo farnostiach a spoločné slávenie svätej omše. Kurzu sa zúčastnili dobrovoľníci na odporúčanie miestneho farára z filiálok: Bežovce, Chmiňany, farnosti: Stropkov, Hertník, Košice-Furča a Prešov-Solivar. V súčasnosti pracuje v Košickej arcidiecéze 31 farských koordinátorov v 13. dekanátoch. Ich úlohou je pomáhať diecéznemu riaditeľovi PMD a svojmu farárovi, šíriť časopis Svetové misie, zakladať misijné kluby PMD, pozývať veriacich na modlitby misijného ruženca, pripraviť slávnosť Misijnej nedele, vytvoriť súťažné družstvo na vedomostnú misijnú súťaž, ktorá sa koná raz v roku pre starších žiakov základných škôl a pod.

    Okrem samotných prednášok nechýbali aj živé a podnetné diskusie, spoločný obed a na záver  boli účastníkom odovzdané certifikáty.