Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2022/23

    Master v teológii manželstva a rodiny je dvojročným akademickým programom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied.
    Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2022/23

    Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku otvára prihlasovanie na akademický program Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2022/23. Prihlášky je treba poslať do 30.4.2022. Viac na web stránke Uchádzač - Kontinuálne vzdelávanie.