Na teologickej fakulte v Košiciach KU otvorili nový akademický rok 2023/24

  TF v Košiciach KU v Ružomberku v spolupráci s UPC sv. Košických mučeníkov a  Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice slávnostne zahájili nový akademický rok 2023/2024 svätou omšou VENI SANCTE dňa 25. 9. 2023

  Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrum svätých Košických mučeníkov a  Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice slávnostne zahájili nový akademický rok 2023/2024 svätou omšou VENI SANCTE dňa 25. 9. 2023 v seminárnom kostole sv. Karola Boromejského v Košiciach.

  Hlavným celebrantom sv. omše bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska. Mons. Bernard Bober vo svojej homílii povzbudil všetkých študentov a pedagógov, aby sa nechali viesť Ježišovou školou a jeho výzvam v duchu evanjelia. Zvýraznil dôveru v Bohu, že má s nami všetkými svoj plán. 

  V závere sv. omše odovzdal Mons. Bober menovací dekrét vatikánskeho Dikastéria pre kultúru a vzdelanie doc. ThDr. Radoslavovi Lojanovi, PhD. súčasnému dekanovi TF, ktorý povedie TF KU aj v ďalšom funkčnom období. Následne dekan fakulty doc. Radoslav Lojan vo svojom príhovore vyjadril nádej, že máme pred sebou nie obyčajný akademický rok, ale veríme, že s Božou pomocou bude aj úspešný. Prítomných pozdravil aj PaedDr. Dušan Havrila, PhD., predseda Ekumenického spoločenstva mesta Košice a povzbudil prítomných, aby sa denne nebáli prosiť Boha o dar múdrosti, trpezlivosti, ale aj o dobré duchovné i mentálne zdravie.

  Sv. omši sa zúčastnil rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSC., ale aj viacerí  predstavitelia košických univerzít a fakúlt a členovia Ekumenického spoločenstva v Košiciach.

  Marieta Koščíková

  Foto: Eugen Bernáth