Nový akademický rok 2021/2022 pre UTV

Začiatok nového akademického roka 2021/22 pre UTV od 7.10.2021
Nový akademický rok 2021/2022 pre UTV

Začíname nový akademický rok aj vrámci UTV! Kedy začíname? Od 07.10.2021 od 15.30h. Výučba v ZS bude prebiehať prezenčne v režime OTP. Detaily v súlade s Usmernením rektora KU - Opatrenia a prevencia pripravené vzhľadom na súčasnú situáciu a príchod tretej vlny pandémie KORONAVÍRUSU – COVID – 19, zamerané na ochranu zamestnancov a študentov KU, ako aj na zabezpečenie jej nevyhnutnej prevádzky (viac na https://www.ku.sk/app/cmsFile.php?ID=671&disposition=i).

Dekanát TF KU