Ponuka doktorandských študijných programov v akademickom roku 2023/2024 na TF KU

  Ponuka doktorandských študijných programov v akademickom roku 2023/2024 na TF KU

  Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2023/2024 bude poskytovať vzdelávanie aj v doktorandských študijných programoch Katolícka teológia (v odbore teológia) a Charitatívna a misijná práca (v odbore sociálna práca).
  Termín podania e-prihlášky na doktorandské štúdium: do 5. júna 2023
  Všetky informácie sú na stránke https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/uchadzac/prijimacie-konanie.html

  Adresa:  Teologická fakulta KU 

  Hlavná 89

  041 21 Košice 

  e-mail:  studijne.tf@ku.sk

   

  Prihlášku je možné podať aj v elektronickej forme zaslaním skenu prihlášky a potrebných príloh na adresu: studijne.tf@ku.sk